Iqsoft online dating

Deze rol dient echter te worden toegekend bij de klant.

Alle systemen omtrent persoonsgegevens zijn ontwikkeld naar conformiteit met wet- en regelgeving omtrent de behandeling van persoonsgegevens.

Het behouden van de conformiteit wordt in nauwe samenwerking met de overheidsinstanties gerealiseerd.

IQ-Soft zorgt dus dat vanuit dit perspectief de software up-to-date is.

IQ-Pass heeft een sterke relatie met verschillende overheidsorganen en kan daardoor bij veranderende wet- en regelgeving ruim van te voren de aanpassingen in de software doorvoeren.

Regelgeving omtrent het onderwerp bewaartermijnen is sterk tegenstrijdig.

Om in optimale vorm invulling te kunnen geven aan het onderwerp bewaartermijnen adviseert IQ-Pass de gegevens 7 jaar op de server beschikbaar te houden.

Dit is om te allen tijde aan de eisen van de Belastingdienst te kunnen voldoen. Er zijn verschillende systemen die rondom dit thema werken.

Last modified 19-Jan-2016 07:28