Odiseja 1 pjevanje online dating example usernames for a dating site

Na ovo pitanje ne može se pouzdano odgovoriti jer o Homerunemamo iz starine vjerodostojnihvjesti.

odiseja 1 pjevanje online dating-65odiseja 1 pjevanje online dating-19odiseja 1 pjevanje online dating-22

Upravo je zbog toga mašta čitalaca stvarala o Homeru različite konbinacije.

To je uzrokda se nemože sa sigurnošću tvrditi gdje se Homer rodio i kada, a nito je li uopće postojao pjesniks tim imenom.

Mnogi su gradovi polagali pravo na to da budu Homerovadomovina. e., moglo bi se zaključitidaje Homer starosti tih događaja ili nešto mlađi od njih.

Sedam se gradova takmida su rodno mjesto Homera: Smirna, Rod, Kolofon, Salamina, Hij, Arg i Atena. Predaja o Homeru govori da je bio slijep i da je pjevao do kraja života.

Po nekim podacima iz Odiseje, kojima se dodiruju neki događaji i političke i trgovačke povijesti, a koji sežu u 7. Po onome što predajakaže mogli bismo Homera usporediti s našim narodnim pjevačima koji su išli od mjesta do mjesta, pjevali pjesme o junacima i tako zasluživali za svojkruh.

Last modified 29-Aug-2015 02:57